Rubín

Historie: Tento kámen barvy holubí krve je vysoce ceněn odedávna. Nejstarší písemne zmínky o těžbě rubínu hovoří o Dolech v Barmě. Odtud se obchodními cestami dostával na panovnické dvory a do chrámů starého Egypta i Řecka. Ve středověku byl oblíbený v Římě. Zpočátku se zpracovával do tvaru oválu a zvlášť velké a pěkné rubíny měly i svá jména. Byl považován za kámen života, který posiluje srdce a navrací sílu. Magická moc mu byla připisována hlavně ve starověku a ve středověku. Měl svůj mytologický význam. Chránil věřící před ďáblem, ochraňoval před morem.

rubin

Astrologie: Je kamenem lidí narozených ve znamení Lva (podle Babyloňanů). Štíra (podle starých Římanů) nebo Raka (podle Byzantinců).

Safír

Historie: Pro svou krásu a vyjímečné vlastnosti je vyhledávaným drahým kamenem. od npaměti. V minulosti se však názvem Safír označovaly všechny modré kameny. Až na začátku 19. století byl spolu s rubínem popsán jako samostatná odrůda korundu. Byly mu připisovány mimořádné vlastnosti. Jeho majitel přenášel sílu, čest, nsmrtwlnost. Byl symbolem bohatství. Odstraňoval neshody i bolesti. Ve středověku byl symbolem nebe, představoval nejvyšší duchovní hodnoty. Říkalo se mu biskupský kámen.

safir

Astrologle: Byl symbolemlidí narozených znamení Vodnáře (podle Byzantinců), Střelce (podle starýh Řeků). nebo Kozoha (podle středověkých astrologů).

Turmalín

Historie: Do Evropy byly přivezeny v roce 1703 Holanďany ze Srí Lanky pod názvem „Turmali“. Jako drahé kameny byly odedávna využívány rubelity – sloužily jako talisman umělcům, protože podněcovaly umělecké síly. Svými elektrickými vlastnostmi je předurčen k přenášení energie. Stal se spirituálním kamenem.

turmalin

Astrologie: Ryby, Štír

Akvamarín

Historie: Je jedním z nejoblíbenějších drahých kamenů. Zvláště ceněn byl ve středověku. Jeho název poprvé použil Boetius de Boot v r. 1604. Často vytváří velké krystaly, které mají své pojmenování a historii. Byl osazován do královských šperků. Příslušně vybroušen byl často používán do okének monstrancí. Z akvamarínu byly již koncem roku 1300 broušeny první čočky do brýlí. Podle středověkých astrologů měl mít moc uklidnit moře. Byl garantem přátelství a spravedlnosti, jeho majitel byl zbaven starostí.

akvamarin

Astrologie: Je kamenem znamení Vodnáře, ale také Ryb, Vah a Blíženců.

Smaragd

Historie: Smaragd byl odedávna uznáván za krále drahokamů. Byl znám, těžen a stal se soucastí ozdob, amuletů i kultovních předmětů již řadu tisíciletí před Kristem. Nalézán je v hrobkách egyptských faraónů, byl objeven v Pompejích a Herculaneu. Zmiňuje se o něm bible. Je používán ve špercích, korunovačních klenotech a církevních předmětech starověku, středověku i novověku. Unikátní smaragdy jsou součástí známých i méně známých pokladů a muzeí. Mnoho surových smaragdů leží v troskách lodí na dně moří mezi Amerikou a Evropou. Neobyčejná a vyhraněná barva smaragdu se stala i synonymem pro oficiálně uznávaný barevný odstín – tzv. smaragdovou zeleň.

smaragd

Astrologie: Smaragd je štastným kamenem lidí narozených ve znamení Lva, respektive lidí narozených v srpnu; patří k apoštolským kamenům (sv. Tomáš).

Topas

Historie: Pod tímto názvem byly v minulosti označovány i jiné žluté a zelené kameny. Na trzích se topaz objevuje pod různymi názvy, víceméně podle mífsta výskytu. V současnost i je vyhledávaným drahým kamenem. Byly mu přisuzovány různé magické síly. Mužům dával moudrost, velkodušnost a rozum. Ženám krásu a chránil je před neplodností. Topaz měl moc utišit bouři na moři.

topaz

Astrologie: Podle Řeků byl kamenem lidí narozenych ve znamení Vah, podle Babyloňanů ve znamení Štíra.

Ametyst

Historie: Ametyst je nejvíce žádanou a nejkrásnější odrůdou křemene. Znali ho už Egypťané, Etruskové i staří Římané. Popisuje ho Plinius st. Ve staré Číně se z něho zhotovovaly drobné gemy. Ve sředověku by l velm i ceněn i v Evropě. Je označován za biskupsky kámen. Byla mu připisována magická síla. Ametyst byl symbolem za milovaných, byl kámenem zdrženlivosti, chraní před kouzly a čáry. Brání opilosti.

ametyst

Astrologie: Je kamenem lidí narozených ve znamení Berana (Babyloňané) nebo Kozoroha (staří Řekové)

Křišťál

Historie:

kristal

Astrologie: